ατμοσφαψικός


ατμοσφαψικός
[атмосфэрикос]εκ. атмосферический,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.